"Когато вашите мечти са по-силни от вашите страхове - те ще се сбъднат..."

Били Кокс

Възможни въпроси за решаване

Тук ще се опитам да идентифицирам различни искания, които се срещат най-често в практиката. Ако в този списък не сте намерили своята жизнена ситуация, можете да се свържете с мен, за да обсъдим заедно целесъобразността на евентуалната среща, ще се опитаме да формулираме проблема ви заедно.

     Взаимоотношения в двойката

-  неудовлетворение в отношенията
-  Измяна
-  Вътрешни конфликти и взаимни обиди
-  Невъзможност да се загърбят отношенията

     Семейство

-  Недоволство от брака или от отделните му аспекти
-  Семейни конфликти
-  Въпроси, свързани с отглеждането на деца
-  Трудни тийнейджъри
-  Кризи в отношенията
-  Взаимоотношения с родителите в зряла възраст (обиди, взаимно неразбиране, конфронтация, караници)

     Работа с емоционални състояния

-  Отчаяние, объркване, разсеяност
-  Пристъпи на паника, безпокойство, безсъние
-  Mъка, преживяване на загубата
-  Обида, включително непрекъснати обиди
-  Завист
-  Страхове, фобии
-  Стрес, свръхнапрежение, живот в цайтнот, емоционално изгаряне
-  Чувство за вина
-  Депресия, лошо настроение, апатия
_____________
-  Адаптиране към нови условия (екип, училище, държава)

     Самочувствие, самооценка, идентичност

-  Уверенност и липса на увереност
-  Търсене на себе си; професионална и лична реализация.
-  Изследване и приемане на личните особености. Конструктивна самокритика и разпознаване на желанията (включително многопосочните стремежи) като важна част от фундамента на реалистичното позитивно отношение към себе си.
-  Самоунищожително поведение в тийнейджърска и зряла възраст.

     Лично развитие

-  Възрастови кризи
-  Подобряване на качеството на живот чрез повишаване на осъзнатост (в комуникация с хората и във вътрешния диалог)
-  Психотерапия на характера
-  Психологическа работа с "бъдещето" (изследване на начина на приближаване до желаното бъдеще).
-  Психологическа работа с "миналото"

     Трудния избор в живота

-  Криза и проблем на самоопределението, търсене на опорния смисъл и ценностите, приспособяване към големите промени в живота, определяне на приоритетите.
-  Вътрешни конфликти, свързани с необходимостта от избор (могат да се видят чрез телесни симптоми), които нямат медицинско потвърждение (психосоматична реакция на организма).