Сънища в психологията
Сънища в психологията

Сънища в психологията

"Неразгаданият сън е като неотворено писмо" - Е. Фром

Сънища ... те винаги са толкова мистериозни и загадъчни, толкова мистични и пророчески, фантастични, приятни и плашещи... От древните времена човечеството се е опитвало да разбере смисъла на сънищата. Всички предсказатели и магьосници, шамани, ясновидци на всички времена и народи, лекари и учени се опитвали да проникнат в тайната на сънищата и да се възползват от тях.

Теорията на Зигмунд Фройд, според която сънищата могат да бъдат интерпретирани, е първият съзнателен опит да се обясни тяхното съдържание извън мистичния и религиозния смисъл. Сънищата, от гледна точка на Фройд, разкриват мисли и желания, които хората считат за неприемливи по силата на социалните норми и личното възпитание, и които някога под натиска на обстоятелствата са били изтласкани в безсъзнателното. По думите на Фройд, сънят е кралският път към безсъзнателното. Разхождайки се в него, ние имаме възможност да научим много за себе си в настоящето, за нашите истински желания и мотиви.

Съновидението е символично кодирано послание по някаква важна тема. Когато заспивате, мозъкът продължава да работи - преработва натрупаната информация и търси отговори на въпросите. Това е опитът на ума да се справи с тревожна ситуация, да намери изход, решение.

Нашите сънища са богати на символично съдържание, пълни с различни съвети, решения и полезна информация. Единственият въпрос е как да получите тази информация? За да станат по-ясни посланията на нашите сънища е важно да започнете да работите с индивидуалните символи на сънищата. Най-бързият начин да тълкувате съновидения е да потърсите помощ от психолог.

За да дешифрирате един сън, трябва да зададете на човека, който го сънувал, няколко въпроса за това какви чувства е изпитвал в съня си, какво значение за него има сънувания символ, как този символ може да бъде свързан с неговата житейска ситуация. Например, сънували сте слънцето. Психоаналитиците смятат, че слънцето символизира бащата. И тогава можем да попитаме сънуващия какво беше слънцето в съня му - изгарящо или стоплящо? По този косвен начин може да се каже, какви са били отношенията в семейството на родителите. От друга страна, слънцето може да бъде обект от реалния свят и зад този символ да не стои нищо. Ето защо, когато искаме да разберем съновидение, ние се движим от реалността към света на фантазиите и обратно.

Методологичните познания на психолога, работещ със съновидения, е само опора, която позволява по-добро разбиране на метафората, но само собственикът може да я интерпретира. Основният терапевтичен момент в тълкуването на съня е, че пациентът трябва сам да разбере смисъла на всеки образ, да проследи развитието и логиката на сюжета, и да направи съответните изводи. По този начин никой страничен човек не коментира душевното му състоянието и психиката, а именно психиката му директно съобщава за съществуващия или евентуалния проблем. А да не вярваме на собствената си душа е много по-трудно...

От моя гледна точка не е правилно да се разглежда и тълкува само един отделен символ от съня. Именно с това психологическият анализ на съновиденията е различен от тълкуване на сънищата. За да може да се изградят някакви хипотези за сънища, само сънища не са достатъчни. Само вие може да превърнете това в истинско изследване на вашето безсъзнателно. Психологът, разбира се, използвайки своя опит, може с голяма точност да определи общия смисъл на съня, но от терапевтична гледна точка това няма да има никакво практическо значение, докато сънуващият не получи потвърждение за правилното тълкуване на интуитивно ниво.

Сънища в психологията